Matombringing

Matombringing tilbys innbyggere i kommunen som på grunn av funksjonshemming eller helsemessige årsaker har vansker med å tilberede egen middag og å opprettholde et godt kosthold.

Hva får du?

  • Varm middag levert hjem til deg 2 dager pr uke. Tirsdag og fredag.
  • Middagen består av en hovedrett og dessert/suppe.
  • Pasienten må selv opplyse om normalkost, spesialdiett eller evt. allergier
  • Du som har avtale om matombringing kan bestille, avbestille eller endre leveringsavtalen ved å kontakte kjøkkenet ved Rindal Helsetun

Hvem kan få tilbudet?

  • Den med behov for oppfølging ift. kost/ernæring.
  • Den som har problemer med å lage seg fullverdig middag

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk om matombringing

Gå til søknadssiden

Lover og forskrifter

Dette vil for personer som er helt avhengige av praktisk hjelp, være en lovpålagt tjeneste. Personer som ikke er helt avhengige av hjelp, kan også søke om tjenesten. Tjenesten vil i disse tilfeller ikke være lovpålagt.

Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Kontaktinformasjon

Vakttelefon Hjemmesykepleien
Mobil 91 65 18 77
Ingrid Øyen
Avdelingssykepleier for hjemmetjenesten
E-post
Mobil 90 47 02 50
Kjøkken
Felles telefon
Mobil 90 54 52 88

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal