Matombringing

Matombringing tilbys innbyggere i kommunen som på grunn av funksjonshemming eller helsemessige årsaker har vansker med å tilberede egen middag og å opprettholde et godt kosthold.

Hva får du?

  • Varm middag levert hjem til deg 2 dager per uke. Tirsdag og fredag.
  • Middagen består av en hovedrett og dessert eller suppe.
  • Pasienten må selv opplyse om normalkost, spesialdiett eller eventuelle allergier.
  • Du som har avtale om matombringing kan bestille, avbestille eller endre leveringsavtalen ved å kontakte kjøkkenet ved Rindal Helsetun.

 

Hvem kan få tilbudet?

  • Den med behov for oppfølging om kost eller ernæring.
  • Den som har problemer med å lage seg fullverdig middag.

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

 

Søk om matombringing

Gå til søknadssiden

 

Lover og forskrifter

Dette vil for personer som er helt avhengige av praktisk hjelp, være en lovpålagt tjeneste. 

Personer som ikke er helt avhengige av hjelp, kan også søke om tjenesten. 
Tjenesten vil i disse tilfeller ikke være lovpålagt.