Kreftsykepleier

Hva får du?

  • Hjemmebesøk eller besøk på kontoret til kreftsykepleier, etter ønske fra bruker.
  • Individuell hjelp og støtte
  • Veiledning og oppfølging til kreftpasient og deres nærmeste pårørende.
  • Tilrettelegging og oppfølging i alle faser av sykdommen.
  • Kreftsykepleier kan være samtalepartner eller et bindeledd til samarbeid med fastlege, sykehus og andre

Hvem kan få tilbudet?

  • Personer med kreftdiagnose.

Hva koster det?

  • Tjenesten er gratis

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk om tildeling kreftsykepleier

Gå til søknadssiden

Informasjon om Regional kreftkoordinator i Orkdalsregionen (PDF, 439 kB)

Artikkelliste