Hverdagsrehabilitering

Hverdagen består av mange aktiviteter som vi tar som en selvfølge. Når dette blir utfordrende, kan hverdagsrehabilitering være noe for deg.

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset, målrettet, intensiv og tverrfaglig innsats som er skreddersydd for dine behov og mål. Fokuset er å øke din mestringsevne og selvhjulpenhet slik at du kan fortsette å bo hjemme og være aktiv i hverdagen din.

 

Hverdagsrehabilitering er aktuell for

 • Deg som ønsker å være aktiv og bo hjemme.
 • Deg som er motivert til gjøre en innsats for å klare deg selv.
 • Du som har opplevd svekkelse, sykdom eller skade.
 • Deg som har noe hjelp i hverdagen, men som står i fare for å ha behov for mer.
 • Deg som opplever hverdagen som utfordrende.

 

Hva er viktige aktiviteter for deg?

Eksempler på aktiviteter:

 • Å gå i trappen
 • Å dusje selv
 • Å komme inn og ut av sengen
 • Å ordne måltider på kjøkkenet
 • Å kle på deg
 • Å handle varer på butikken
 • Å ivareta personlig hygiene
 • Å gå utendørs
 • Å delta på sosiale aktiviteter eller hobbyer som er viktige for deg

 

Hverdagsrehabiliteringsprosessen

 • Starter med spørsmålet; «hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?»
 • Du setter deg mål på hva du ønsker å oppnå (gjennom kartlegging).
 • Vi lager, sammen med deg, en plan for hvordan du skal oppnå dine mål.
 • Aktiviteter og tilrettelegging skjer hjemme hos deg eller i ditt nærområde.
 • Hverdagsrehabiliteringen pågår i en periode på fire uker, tre til fem dager i uken.
 • Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje underveis i prosessen.
 • Ved avslutning evalueres måloppnåelse.
 • Dersom du ikke trenger videre oppfølging opphører tjenestene. Om behov fortsatt foreligger, kan det vurderes om tjenestene skal fortsettes i form av enkelt tiltak eller en fortsettelse av hverdagsrehabiliteringen.

 

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig innsatsteam bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmehjelpsformidler som skal bidra til at du oppnår dine mål!

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

 

Søk hverdagsrehabilitering

Gå til søknadssiden

 

Lover og forskrifter

Tilbudet er ikke lovpålagt.