Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en tjeneste som yter sykepleie for pasienter i eget hjem. Rindal kommune har døgnbasert hjemmesykepleie. Hjemmesykepleien betjener trygghetsalarmer og rykker ut ved behov.

Artikkelliste