Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en tjeneste som yter sykepleie for pasienter i eget hjem. Rindal kommune har døgnbasert hjemmesykepleie. Hjemmesykepleien betjener trygghetsalarmer og rykker ut ved behov.

Hva får du?

  • Hjelp til medisiner og til medisinske prosedyrer
  • Sårbehandling
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • Hjelp til personlig hygiene
  • Toalettbesøk
  • Veiledning og opplæring slik at brukeren fortsatt kan mestre oppgaver på egen hånd
  • Lindrende behandling ved alvorlig sykdom og mulighet for å dø hjemme, i samarbeid med familie

 

Hvem kan få tilbudet?

  • Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme
  • Rindal kommune har døgnbasert hjemmesykepleie

 

Forventninger til bruker

Bruker eller pårørende må gi beskjed dersom man av ulike årsaker ikke er hjemme når det er avtale om hjemmesykepleie. Respektere at ansatte i hjemmetjenesten har rett på et røykfritt arbeidsmiljø. Det er derfor ønskelig at bruker unngår røyking under besøket.

Ta i bruk tekniske hjelpemidler ved behov.

Adkomst til huset bør være mest mulig tilrettelagt. Om vinteren må det være måkt og strødd.

Dersom bruker har husdyr bør det tas hensyn til at ansatte i hjemmesykepleien vil unngå nærkontakt med disse.

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

 

Søk hjemmesykepleie

Gå til søknadssiden

Artikkelliste