Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en tjeneste som yter sykepleie for pasienter i eget hjem. Rindal kommune har døgnbasert hjemmesykepleie. Hjemmesykepleien betjener trygghetsalarmer og rykker ut ved behov.

Hva får du?

 • Hjelp til medisiner
 • Hjelp til medisinske prosedyrer
 • Sårbehandling
 • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Toalettbesøk
 • Veiledning og opplæring slik at brukeren fortsatt kan mestre oppgaver på egen hånd
 • Lindrende behandling ved alvorlig sykdom og mulighet for å dø hjemme, i samarbeid med familie

 

Hvem kan få tilbudet?

 • Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.
 •  Den som har rett til hjelp etter Lov om pasient- og brukerrettigheter kan søke om hjemmesykepleie.
 • Rindal kommune har døgnbasert hjemmesykepleie.

 

Forventninger til bruker

Bruker eller pårørende må gi beskjed dersom man av ulike årsaker ikke er hjemme når det er avtale om hjemmesykepleie. Respektere at ansatte i hjemmetjenesten har rett på et røykfritt arbeidsmiljø. Det er derfor ønskelig at bruker unngår røyking under besøket.

Ta i bruk tekniske hjelpemidler ved behov.

Adkomst til huset bør være mest mulig tilrettelagt. Om vinteren må det være måkt og strødd.

Dersom bruker har husdyr bør det tas hensyn til at ansatte i hjemmesykepleien vil unngå nærkontakt med disse.

 

Søknadsfrist

 

Hva skjer videre

 • Hjelpen blir tilpasset den enkelte bruker ut fra kartlegging og faglige vurderinger. Tjenesteinnholdet utarbeides i samarbeid med den enkelte bruker ved hjemmebesøk og etterfølges av et skriftlig vedtak med klagerett.

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Klage

 • Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenester. Informasjon om klageadgang og klagefrist vil fremgå av vedtaket.

 

Lover og forskrifter

Kontaktinformasjon

Vakttelefon Hjemmesykepleien
Mobil 916 51 877
Ingrid Øyen
Avdelingssykepleier for hjemmetjeneste/korttid
E-post
Mobil 904 70 250

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal