Hjemmehjelp

Dersom du selv ikke klarer de daglige gjøremål på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker, kan du søke om praktisk bistand (hjemmehjelp).  Formålet med tjenesten er at du skal få hjelp slik at du kan bo i eget hjem.

Vi vil også hjelpe deg til å finne løsninger og gi deg veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen i forhold til dagliglivets ulike gjøremål.

Hva får du?

  • Rengjøring - Klesvask - Sengetøyskift - Oppvask
  • Vindusvask, inntil 2 ganger pr år
  • Handling, tilbys søkere som ikke har pårørende i nærheten. Bruker betaler da kilometergodtgjørelse etter gjeldende satser.

 

Hvem kan få tilbudet?

  • Eldre og personer med funksjonsnedsettelser kan søke om hjemmehjelp.
  • Du må være helt avhengig av hjelp til å utføre dagligdagse praktiske gjøremål i hjemmet, for å få vedtak om praktisk bistand (hjemmehjelp).
  • Når du bor sammen med andre husstandsmedlemmer, gjøres en helhetsvurdering av husstandens situasjon, samt vurdering av tilgangen på privat hjelp. 

 

Familievikar

Praktisk bistand kan tildeles som familievikartjeneste til småbarnsforeldre som har særlig behov for bistand, for eksempel ved akutt sykdom eller andre spesielt krevende situasjoner i en avgrenset periode.

Familievikar kan innebære hjelp til stell av barn, matlaging og renhold. Tjenesten ytes på dagtid i ukedager.

Familievikar er et tilbud til familier med barn under 12 år.

 

Forventninger til bruker

Bruker eller pårørende må gi beskjed i god tid dersom man av ulike årsaker ikke er hjemme når det er avtale om hjemmehjelp/familievikar.

Respektere at ansatte i hjemmetjenesten har rett til et røykfritt arbeidsmiljø. Det er derfor ønskelig at bruker/pårørende  unngår røyking under besøket.

Adkomst til huset bør være mest mulig tilrettelagt. Om vinteren må det være måkt og strødd.

Dersom bruker har husdyr bør det tas hensyn til at ansatte i hjemmetjenesten vil unngå nærkontakt med disse.

 

Hva koster det?

  • Betaling for hjemmehjelp og familievikar følger betalingsreglementet for helse og omsorgstjenesten i kommunen
  • Søkers og evt. ektefelle/samboers netto inntekt blir lagt til grunn ved beregning av sats

Se priser (PDF, 151 kB)

 

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

 

Søk om tildeling hjemmehjelp

Gå til søknadssiden

Kontaktinformasjon

Marit Øyen Rønning
Leder for hjemmehjelpstjenesten
Mobil 905 41 877

Tilgjengelig mandag til torsdag.

Ingrid Øyen
Avdelingssykepleier for hjemmetjeneste/korttid
E-post
Mobil 904 70 250

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal