Demenskontakt

Demenskontakten i Rindal jobber i Hjemmesykepleien. Hun kan komme hjem til pasienten for å kartlegge funksjon og ferdigheter ved hjelp av samtale og observasjon. Hun utfører testing/undersøkelser i samarbeid med fastlege og ergoterapeut ved behov for utredning av demenssykdom.

Hva får du?

 • Informasjon og veiledning til pasient og pårørende.
 • Hjelp til utredning av demenssykdom.
 • Hjelp til å opprettholde funksjoner og ferdigheter, slik at pasienten kan fungere best mulig i vante omgivelser.
 • Tilrettelegging av hjelpemidler og bruk av velferdsteknologi for å ivareta pasientens sikkerhet.
 • Informasjon om tilbud som finnes for personer med demens i kommunen
  • demensforeningen
  • aktivitetsvenn*
  • dagtilbud for personer med demens
  • hjemmetjeneste og sykehjem
  • avlastningsopphold

*Rindal Kommune har tilbud om ordning med aktivitetsvenn. Dette er frivillige personer som fungerer som besøksvenn, slik at pasienten får en mer sosial hverdag.

Hvem kan få tilbudet?

Personer med demenssykdom.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Slik søker du

Har du spørsmål om demens, ta gjerne kontakt med demenskontakten eller hjemmetjenesten for informasjon.

Hva skjer videre?

Demenskontakten kommer innom deg for en samtale.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Lover og forskrifter

Demenskontakt er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud fra pleie-og omsorgstjenesten.

Kontaktinformasjon

Aud Gunvor Helgetun
Demenskontakt
E-post
Mobil 916 51 877
Ingrid Øyen
Avdelingssykepleier for hjemmetjeneste/korttid
E-post
Mobil 904 70 250

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal