Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Medlemmene finner du nederst på siden.

Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum.

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Rindal kommune følges opp

Kontrollutvalget som består av 3 representanter og en sekretærfunksjon, har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Sekretariatet for kontrollutvalgene på Nordmøre ble etablert med virkning fra 2005 som følge av en endring i kommuneloven som medførte at den som utfører revisjonsoppgavene for kommunene ikke kunne utøve sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene, jmfr. Forskrift om kontrollutvalg § 20. Dette er et interkommunalt samarbeid med Kristiansund kommune som vertskommune.

Framtidig organisering av sekretariattjenestene for kontrollutvalgene (PDF, 482 kB)

 

Møteplan / innkallinger for kontrollutvalget 2023:

Mandag 23.01.23 (PDF, 670 kB) mandag kl. 10.00
Mandag 20.03.23 fredag kl. 10.00
Mandag 24.04.23 mandag kl. 10.00
Mandag 05.06.23 mandag kl. 10.00
Mandag 18.09.23 mandag kl. 10.00
Mandag 16.10.23 mandag kl. 10.00
Mandag 27.11.23 mandag kl. 10.00

 

*ekstramøter


Protokoller fra Kontrollutvalget:

2022:
Protokoll 28.11.2022
Protokoll 17.10.2022 (PDF, 108 kB)
Protokoll 19.09.2022
Protokoll 13.06.2022 (PDF, 97 kB)
Protokoll 02.05.2022 (PDF, 353 kB)
Protokoll 25.03.2022 (PDF, 164 kB)
Protokoll 25.02.2022 (PDF, 149 kB)

2021:
Protokoll 08.02.2021 (PDF, 167 kB)
Protokoll 08.03.2021 avlyst
Protokoll 26.04.2021 (PDF, 227 kB)
Protokoll 22.06.2021 (PDF, 144 kB)
Protokoll 20.09.2021 (PDF, 149 kB)
Protokoll 19.10.2021
Protokoll 15.11.2021 avlyst

2020:
Protokoll 02.11.2020 (PDF, 110 kB) + møteplan 2021
Protokoll 17.09.2020 (PDF, 103 kB)
Protokoll 05.06.2020 (PDF, 231 kB)
Protokoll 23.04.2020 avlyst
Protokoll 25.02.2020 (PDF, 234 kB)

2019:
Protokoll 15.11.2019 (PDF, 471 kB)
Protokoll 05.08.2019 (PDF, 192 kB)
Protokoll 03.06.2019 (PDF, 247 kB)
Protokoll 24.04.2019 (PDF, 10 MB)
Protokoll 14.02.2019 (PDF, 9 MB)

2018:

Protokoll 21.02.2018 (PDF, 173 kB)

Medlemmer i kontrollvalget:
Lene Mari Steinshamn Fredriksen, leder
Kirsti Barbo Landsem
Nils Bakken
Ola Bakken
Ola Syrstad
Roar Morten Eriksen
Harald Stein Svendsen, Møtesekretær