Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på egne vegne. Medlemmene finner du nederst på siden.

Kontrollutvalgets arbeid synliggjøres ved at møtene er åpne for publikum.

  • å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse
  • å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • å sikre at politiske vedtak i Rindal kommune følges opp

Kontrollutvalget som består av 3 representanter og en sekretærfunksjon, har i snitt 5 til 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler, går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Sekretariatet for kontrollutvalgene på Nordmøre ble etablert med virkning fra 2005 som følge av en endring i kommuneloven som medførte at den som utfører revisjonsoppgavene for kommunene ikke kunne utøve sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene, jmfr. Forskrift om kontrollutvalg § 20. Dette er et interkommunalt samarbeid med Kristiansund kommune som vertskommune.

Framtidig organisering av sekretariattjenestene for kontrollutvalgene (PDF, 482 kB)

 

Møteplan / innkallinger for kontrollutvalget 2022:

25.02.2022 mandag kl. 10.00
25.03.2022 (PDF, 6 MB) fredag kl. 10.00
02.05.2022 mandag kl. 10.00
13.06.2022 (PDF, 346 kB) mandag kl. 10.00
19.09.2022 mandag kl. 10.00
17.10.2022 mandag kl. 10.00
28.11.2022 mandag kl. 10.00

 

*ekstramøter


Protokoller fra Kontrollutvalget:

2022:
Protokoll 28.11.2022
Protokoll 17.10.2022
Protokoll 19.09.2022
Protokoll 13.06.2022 (PDF, 97 kB)
Protokoll 02.05.2022 (PDF, 353 kB)
Protokoll 25.03.2022 (PDF, 164 kB)
Protokoll 25.02.2022 (PDF, 149 kB)

2021:
Protokoll 08.02.2021 (PDF, 167 kB)
Protokoll 08.03.2021 avlyst
Protokoll 26.04.2021 (PDF, 227 kB)
Protokoll 22.06.2021 (PDF, 144 kB)
Protokoll 20.09.2021 (PDF, 149 kB)
Protokoll 19.10.2021
Protokoll 15.11.2021 avlyst

2020:
Protokoll 02.11.2020 (PDF, 110 kB) + møteplan 2021
Protokoll 17.09.2020 (PDF, 103 kB)
Protokoll 05.06.2020 (PDF, 231 kB)
Protokoll 23.04.2020 avlyst
Protokoll 25.02.2020 (PDF, 234 kB)

2019:
Protokoll 15.11.2019 (PDF, 471 kB)
Protokoll 05.08.2019 (PDF, 192 kB)
Protokoll 03.06.2019 (PDF, 247 kB)
Protokoll 24.04.2019 (PDF, 10 MB)
Protokoll 14.02.2019 (PDF, 9 MB)

2018:

Protokoll 21.02.2018 (PDF, 173 kB)

Medlemmer i kontrollvalget:
Eirik Tørset, leder
Kirsti Barbo Landsem
Lene Mari Fredriksen
Nils Bakken
Ola Bakken
Ola Syrstad
Roar Morten Eriksen
Harald Stein Svendsen, Møtesekretær