Nå kan du søke om koronamidler fra næringsfondet

Rindal kommune har fått tildelt ca 930.000 kr til sitt næringsfond til å støtte lokale bedrifter etter søknad. Midlene kommer fra staten og er en del av den såkalte tiltakspakke 3 i forbindelse med koronakrisa. I tillegg kommer 100.000 kr som tilbakeføres til kommunen fra det regionale næringsfondet for Orkdalsregionen.

Midlene skal bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører. Kommunen tenker å gi særskilt høy prioritet til søknader fra reiseliv, opplevelsesnæring, handel, service og personlig tjenesteyting.

Ordninga er nærmere beskrevet på kommunens hjemmesider her 

Det er nå mulig å sende inn søknader via portalen www.regionalforvaltning.no.

Første ordinære tildelingsrunde blir i formannskapets møte 26. august, og for å være med der, må søknader sendes inn før 12. august.