"Honnstad-husa" i Rindal sentrum er til salgs

«Honnstad-husa» er en del av eiendommen 18/438 (Rindalsvegen 3) i Rindal og ligger tett inntil fylkesveg 6164 like nord for Rindal Næringspark (tidligere T-Komponent). Rindal kommune vurderer å selge husa med tilhørende tomt på ca 900 m2. Eiendommen er regulert til boligformål, men husa er ikke beboelige i dag.  

Følgende vilkår gjelder:

  • Kommunen kan godta eller forkaste ethvert tilbud.
  • I tillegg til kjøpesummen må kjøperen dekke vanlige omkostninger til fradeling, tinglysing mm.
  • Kjøperen må sjøl skaffe seg tillatelse til avkjørsel direkte fra fylkesveg eller via nabotomt.
  • Kjøperen må forplikte seg til å bringe eiendommen i brukbar stand innen rimelig tid.
  • Kommunen tar forbehold om at formannskapet må godkjenne kjøpekontrakten.

Bud leveres til kommunen i lukket konvolutt innen tirsdag 28.2.2023 kl 12.00.

Visning kan avtales med Nils Ole Evjen (913 10 789) eller Torsten Sæther (991 50 914).

Omtrentlig avgrensing av tomta er vist med rød strek.