Halgunset masseuttak, på høring okt-nov 2020

Detaljregulering for HALGUNSET MASSEUTTAK - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har nylig vedtatt at detaljreguleringsplan for Halgunset masseuttak skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsvirksomhet knytta til uttak av steinmasser. Planforslaget er utarbeidet av firmaet Areal & Plan AS på vegne av grunneieren Per Bakk.

Lurer du på noe, kontakt Rindal kommune ved Sivert Dombu, tlf 957 85 911.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig innen 23.11.2020 til:

Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal eller post@rindal.kommune.no

Her er plandokumentene:

 

Plandokumentene er også tilgjengelige i kundemottaket i kommunehuset.

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911