Fullelektronisk arkiv

I 2016 gikk kommunen over til fullelektronisk aktiv, dvs. at alt er lagret digitalt. Brev på papir som kommunen mottar blir scannet, og papirversjonen oppbevares bare en kort stund før den makuleres. Det er kun dokumenter som omhandler økonomiske forpliktelser som tas vare på i papirform.

I kjelleren på kommunehuset, i det som en gang var bankhvelvet til Rindal Sparebank, har Rindal kommune sitt papirarkiv. Her ble alle dokumenter arkivert t.o.m. 2015. Det finnes også mye fra tidligere tider, blant annet gamle bøker og protokoller fra tida da man skrev med penn og blekk. Papirarkivet brukes for å hente fram eldre informasjon.

Mange dokumenter av eldre dato oppbevares i kommunens egen papirarkiv. En del dokumenter, både på papir og digitalt, oppbevares hos fylkesarkivet, IKA Møre og Romsdal, i Ålesund.