Planer og VA-norm

Her finner du hovedplan for vann og avløp, VA-norm og lenker til aktuelle lover og forskrifter.

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp

Hovedplanen for vann, vannmiljø og avløp for 2019-2022 ble vedtatt i K-sak 71/18, den 12.12.2018. Planen tar for seg hovedutfordringer, målsetninger og tiltak innen fagfeltene vann, vannmiljø og avløp.

Gjeldene plan finnes her:

Hovedplan VVA Rindal kommune 2019-2022, vedtatt K-sak 71-18, 12 (PDF, 2 MB)

Vedlegg til gjeldende plan:

VA-norm 

Rindal kommune har samarbeidet med kommunene Aure, Averøy, Sunndal, Surnadal og Tingvoll om utarbeidelse av en felles VA-norm med tilhørende tegninger.

Den beskriver hvilke krav som stilles til prosjektdokumenter og teknisk utførelse av vann- og avløpsanlegg, og til sluttdokumentasjon. Funksjonskrav og detaljkrav gjelder generelt for slike arbeider.

Lokale bestemmelser er tilleggskrav som stiller av hver enkelt kommune. Der det er motstrid gjelder lokale bestemmelser foran generelle bestemmelser.

VA-norm for Rindal

Relevante lover og forskrifter