Kart og påvisning av ledningsnett

Rindal kommune oppfordrer alle som planlegg å bygge om å ta kontakt for å undersøke om mulig eksisterende vann- og avløpsrør i grunnen før gravearbeidet starter. Kommunen har digitalt kart over det kommunale ledningsnettet, og vil kostnadsfritt oversende kart og ved behov utføre påvisning.

Rindal kommune er i utgangspunktet ikke ansvarlig for stikkledninger for vann og avløp innenfor privat eiendomsgrense.

Ved bestilling av kart og påvising av eksisterende anlegg så må gårds- og bruksnummer oppgis, og det må avtales i rimelig tid før oppstart.