Tinglysing av skjøte og rettigheter

Skjøte og andre dokumenter som skal tinglyses sendes til:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Søknad om konsesjon, eller egenerklæring om konsesjonsfrihet, sendes til Rindal kommune.