Tinglysing av skjøte og rettigheter

Skjøte og andre dokumenter som skal tinglyses sender du til:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Søknad om konsesjon, eller egenerklæring om konsesjonsfrihet, sender du til Rindal kommune.