Boligpolitisk plan for Rindal

Bilde: Aktiv Eiendomsmegling

Kommunestyret vedtok i 2018 en ny boligpolitisk plan for Rindal. Planen legger grunnlaget for et helhetlig boligarbeid. For å kunne løse alle boligutfordringene framover, ønsker kommunen å samarbeide både med private aktører (byggebransjen, bank, frivillige organisasjoner mfl) og med dagens og framtidas innbyggere.

Til å lede boligarbeidet er det oppnevnt ei gruppe med ordføreren og ansatte fra ulike enheter i kommunen. 

Planen angir måltall om bygging av 20 eneboliger og 15 leiligheter i privat regi i løpet av en femårsperiode. Kommunen vil på ulike måter bidra til å gjøre dette mulig, blant anna gjennom å formidle finansiering fra Husbanken.

Kommunen vil også forsøke å selge noen av sine utleieboliger, helst til dem som bor der. Noen spesielt dårlige boliger kan bli revet eller oppgradert.

Gjennom rådgivning, tilskott og lån ønsker kommunen å bidra til at flere husholdninger får tilpasset bolig slik at de kan bli boende hjemme så lenge som mulig. 

Boligpolitisk plan for Rindal