Rindal Frivilligsentral

Rindal frivilligsentral er en kommunalt eid sentral som er plassert i fine lokaler på hjørnet av Rindalstorget i Rindal sentrum.

Vedtekter for Frivilligsentralen (PDF, 180 kB)

Rindal frivilligsentral

Det er gitt romslige rammer for hva en frivilligsentral skal drive med. En skal fortrinnsvis ikke drive aktiviteter som kommunen er lovpålagt å gjøre og en skal heller ikke konkurrere med andre frivillige organisasjoner. Målet er å lage gode møteplasser og tilbud til grupper som måtte mangle slike fra før og sette i verk tiltak etter ideer og innspill fra andre.

Faste aktiviteter

Dataklubb mandag kl. 13.00 - 14.30
Kjøkkenpraten annenhver tirsdag kl. 11.00 - 13.00
Kaffekroken onsdag kl. 10.00 - 14.00
Fritidsklubb 5. trinn onsdag kl. 15.00 - 16.30
Fritidsklubb 6. trinn torsdag kl. 14.30 - 16.00
Fritidsklubb 7. trinn onsdag kl. 16.30 - 18.00
Småbarnstreff  annenhver fredag kl. 11.00 - 13.00
Ahmads systue etter avtale  


Kaffekroken, kjøkkenpraten, dataklubben, fritidsklubben og småbarnstreff er stengt i ferier og høytider.

Rindal frivilligsentral sine lokaler kan leies til møter til samme pris som kommunens andre møtelokaler. Gratis for barn og ungdom.

Ønsker du å melde deg som frivillig eller finne mer informasjon om våre aktiviterer kan gå inn på frivilligsentralens hjemmeside eller facebookside.

Hjemmeside           Facebook

Kontaktinformasjon

Anni Karlstrøm
Daglig leder
E-post
Mobil 414 45 620

Åpningstider

MANDAG

kl. 11.30-15.00

TIRSDAG

kl. 09.00-15.00

FREDAG

kl. 09.00-15.00  

Adresse

Besøksadresse:

Rindalsvegen 15B

Postadresse:

Rindalsvegen 17
6657 Rindal