Rindal Frivilligsentral

Vedtekter for Frivilligsentralen (PDF, 180 kB)

FASTE AKTIVITETER

Dataklubb mandag kl. 13.00 - 14.30
Kjøkkenpraten annenhver tirsdag kl. 11.00 - 13.00
Kaffekroken onsdag kl. 10.00 - 14.00
Fritidsklubb onsdag kl. 15.00 - 18.00
Babytreff  fredag kl. 11.00 - 13.00
Ahmads systue etter avtale  


Kaffekroken, kjøkkenpraten, dataklubben, fritidsklubben og babytreff er stengt i ferier og høytider.

Rindal frivilligsentral sine lokaler kan leies til møter til samme pris som kommunens andre møtelokaler.

Du kan gå inn på frivilligsentralens facebookside eller hjemmeside for mer informasjon:

Hjemmeside           Facebook

Kontaktinformasjon

Anni Karlstrøm
Daglig leder
Mobil 414 45 620

Åpningstider

MANDAG

kl. 11.30-15.00

TIRSDAG

kl. 09.00-15.00

FREDAG

kl. 09.00-15.00  

Adresse

Besøksadresse:

Rindalsvegen 15B

Postadresse:

Rindalsvegen 17
6657 Rindal