Aktuelle linker

 

Nasjonalbiblioteket 

Nasjonalbiblioteket er et bibliotek som «bevarer fortiden for fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase. Rollen som nasjonalbibliotek innebærer blant annet administrering av pliktavleveringsloven som sier at alle dokument som produseres i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette innebærer bøker, aviser, tidsskrifter, digitale dokumenter, film, video, fotografi, kart, kringkasting, lydbøker, musikk, notetrykk, postkort, plakater, småtrykk og teatermateriale. Alt stilles til rådighet for publikum i Nasjonalbibliotekets publikumslokaler i Oslo.

Nasjonalbiblioteket har bl.a. følgende av slektshistorisk interesse:

  • alle norske bygdebøker.
  • alle norske aviser fra 1763 til i dag.
  • Over 2 000 000 aviser fra hele landet er digitaliserte og søkbare i fulltekst.
  • Over 2 000 album med utklipte nekrologer fra 1920 til 1980, organisert alfabetisk.
  • biografiske oppslagsverk som «Studentene fra…», «Norges læger», «Norske skulefolk», «Nordmenn i fangenskap», og mange flere.
  • «Norske gardsbruk» komplett.
  • mye øvrig lokalhistorisk litteratur.
  • alle norske slektsbøker og en god del stamtavler fra hele landet.
  • adressebøker fra hele landet, og alle gamle telefonkataloger (1896-2012).
  • skipslister fra Veritas (1865-1999).