Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og skal arbeide for å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn og familier i sårbare faser i livet. Jo tidligere vi blir kjent med det som er vanskelig for barnet, jo lettere kan vi hjelpe. Vi tilbyr helsesamtaler, rådgivning og veiledning. Elevene bruker fastlege ved akutt sykdom eller andre medisinske undersøkelser som krever behandling.

I skolehelsetjenesten jobber helsesykepleier Trine Lilleås i samarbeid med ledende helsesykepleier Eli Sellie, fysioterapeut Mildrid Kattem Aune, skolelege Agnethe Halgunset og kommunepsykolog Daniela Bjerklund. Vi har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud og er gratis. Tjenesten skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og ansatte på skolen. Vi kan kontaktes ved spørsmål eller bekymringer rundt elevens helse, trivsel og skolemiljø. Skolehelsetjenesten samarbeider tverrfaglig med ulike instanser og faggrupper, slik som PPT, barnevern, BUP mm. Vi deltar i skolens ressursteam og i tverrfaglig team på skolen.

Hva får du?

 • 1. trinn: Skolestartundersøkelse på helsestasjonen før skolestart. Helsesamtale i grupper med fokus på kosthold, søvn og aktivitet.
 • 2. trinn: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
 • 3. trinn: Individuell helsesamtale med alle elevene. Måling av høyde og vekt. Individuell oppfølging ved behov.
 • 5. trinn: Helsesamtale i grupper om pubertetsutvikling.
 • 6. trinn: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine).
 • 7. trinn: Tilbud om vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksine). Undervisning om psykisk helse.
 • 8. trinn: Individuell helsesamtale med alle elevene. Måling av høyde og vekt. Individuell oppfølging ved behov.
 • 9. trinn: Jente- og guttegrupper med fokus på seksuell helse, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, vold og overgrep, rusmidler mm.
 • 10. trinn: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Utskrift av vaksinasjonskort. Undervisning om psykisk helse.

 

Hvem kan få tilbudet?

Alle barn og unge fra 5-20 år skal ha tilbud om skolehelsetjeneste fra skolestart til utgangen av videregående skole. Det er kommunen sitt ansvar at det er skolehelsetjeneste ved den enkelte skole.

Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud. Det skal være mulig å komme uten henvisning og avtale. Helsesykepleier har fast tid på Rindal skole. 

Kontortid på Rindal skole:

 • Mandag og tirsdag 08.40-14.00.
 • Onsdag 09.00-12.00.  
 • Fredager kan hun kontaktes på tlf. 905 07 922.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Klage

Hvis du er misfornøyd med utførelsen av tjenesten  kan du ta det opp med l helsesykepleier eller sende en klage  direkte til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og  hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Trine Lilleås
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 90 50 79 22

Åpningstider

Hverdager mellom 08.00 – 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal