Jordmor og svangerskapskontroll

Planlegger du et svangerskap, eller har nylig oppdaget graviditeten ønsker jordmor at du kommer tidlig til jordmor, gjerne fra uke 5, da de største helsefremmende tiltakene gjøres tidlig i svangerskapet. Det er ikke nødvendig med time til lege før du går til jordmor.

Som gravid velger du selv hvor ofte og hvor du vil gå til kontroll, hos jordmor, hos lege, eller i en kombinasjon. Jordmor  legger opp til en individuell tilpasset oppfølging i svangerskapet, med minimum 8 kontroller, i tillegg til fødselsforberedende og foreldreforberedende kurs.

Hva får du?

Svangerskapet er en spennende tid, og helsestasjon  ønsker å vektlegge følgende i svangerskapsomsorgen:

  • Tiltak som bidrar til god helse og fremmer svangerskapets naturlige utvikling
  • At dere som foreldre får en god start sammen med barnet
  • At du som mor tar vare på deg selv og forholdet til det nye barnet
  • At dere føler dere, så langt det er mulig, trygge i forhold til den forestående fødsel
  • At du er godt forberedt til barseltiden og ammingen
  • At du har kjennskap til dine rettigheter som gravid, fødende og barselkvinne
  • Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter hjemkomst fra barselavdelingen
  • Vi tilbyr også etterkontroll og prevensjonsveiledning etter fødselen

Jordmortjenesten er mer enn bare oppfølging av den gravide og hennes familie. I tillegg til svangerskapsomsorg tilbyr jordmor informasjon og veiledning om pubertet, prevensjon og seksuell helse, og hun kan skrive ut resept på alle typer prevensjonsmidler til alle friske kvinner over 16 år. Jordmor ønsker å tilby kvinnene i kommunen celleprøvetaking fra livmorhalsen og innsetting av spiral på sikt.

I Rindal finner du jordmor sitt kontor på helsestasjonen.  Jordmor i Rindal jobber i 20% stilling i kommunen. Hun jobber i tillegg som jordmor ved føde/barselavdelingen ved St.Olavs hospital. Tjenesten er basert på et godt samarbeid mellom helsestasjon/legekontor og spesialisthelsetjenesten.

Forskning viser at gravide som går jevnlig til kontroll hos jordmor, har bedre helse under og etter svangerskap, og med flere naturlige fødsler nær termin.

Hvem kan få tilbudet?

Jordmortjenesten er et lovpålagt og gratis tilbud til alle kvinner i fruktbar alder.

Du kan også komme til jordmor hvis du har spørsmål om overgangsalder, eller har erfaringer eller spørsmål om vold og seksuelle overgrep.

 

Lenker:

Helsedirektoratet - retningslinjer, veiledere og råd om svangerskap, fødsel, barsel og amming

helsenorge.no - Gravid

Kostråd for gravide utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Kirsti Grytbakk
Jordmor
E-post
Mobil 90 13 21 94

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal