Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud for deg mellom 12-20 år.
Åpen tirsdager fra klokken 13:30-14:30.
Kontorsted: Helsepsykepleierkontoret på ungdomsskolen.

Helsestasjon for ungdom tilbyr:

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud for deg mellom 12-20 år. På helsestasjonen for ungdom kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege og eventuelt jordmor og psykolog. De som jobber der har taushetsplikt.

Les mer om hva Helsestasjon for ungdom kan tilby deg