Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon  retter seg mot barn og foreldre fra svangerskapet og til barnet fyller ca. 5 år.

Helsestasjonstjenesten er den eneste helsetjenesten som vurderer barns helse på faste tidspunkter de første leveårene. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud og arbeide helsefremmende og forebyggende.

Vi samarbeider med de andre kommunale tjenestene, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og henviser videre ved behov for det.

Hva får dere?

Alle barn 0-5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet følger et standardisert program med 14 konsultasjoner inkludert et hjemmebesøk til nyfødte. Familien kan få ekstrakonsultasjoner hvis det er behov for det. I tillegg anbefales et hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.

Helsesykepleier inviterer alle nyfødte og deres mødre til barselgrupper / nettverksgrupper på helsestasjonen.

De rutinemessige konsultasjonene er satt opp slik:

 • Hjemmebesøk av helsesykepleier etter fødsel
 • Ved 2-4 uker, konsultasjon ved helsesykepleier
 • Ved 6 uker, konsultasjon ved helsesykepleier og lege. Vaksinering
 • Ved 3 måneder, konsultasjon ved helsesykepleier. Vaksinering
 • Ved 4 måneder, konsultasjon ved helsesykepleier og fysioterapeut
 • Ved 5 måneder, konsultasjon ved helsesykepleier. Vaksinering
 • Ved 6 måneder, konsultasjon ved helsesykepleier og lege
 • Ved 8 måneder, konsultasjon ved helsesykepleier
 • Ved 10 måneder, konsultasjon ved helsesykepleier
 • Ved 12 måneder, konsultasjon ved helsesykepleier og lege. Vaksinering
 • Ved 15 måneder, konsultasjon ved helsesykepleier. Vaksinering.
 • Ved 18 måneder, konsultasjon ved helsesykepleier
 • Ved 2 år konsultasjon hos helsesykepleier og lege
 • Ved 4 år konsultasjon hos helsesykepleier
 • Ved 5-6 år skolestartundersøkelse hos helsesykepleier og lege

 

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • At foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • Å bidra til et godt samspill mellom foreldre og barn
 • Å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos spe -og småbarn
 • Å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • Å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

 

Hvem får tilbudet?

Alle barn har rett til helsekontroller i den kommunen der barnet bor eller midlertidig oppholder seg.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester i form av helsestasjonstjeneste.

Klage

Hvis du er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du ta det opp med helsesykepleier eller sende en  klage direkte til  kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Trine Lilleås
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 90 50 79 22
Berit Moan Møkkelgård
Helsesykepleier
E-post
Telefon 90 54 81 57

Åpningstider

Kl. 08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal