Støttekontakt

Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

Hva får du?

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen.

Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Fritidstilbudet skal tilpasses dine ønsker, behov og forutsetninger.

Hvem kan få tilbudet?

Støttekontaktordningen gjelder for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Det kan være viktige tiltak i forhold til barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer, rusmiddelmisbrukere mv (Porp.91 L (2010-2011).

Hva koster det?

Det tas ikke egenbetaling for støttekontakt.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk om tildeling støttekontakt

Gå til søknadssiden