Hjelpemidler

Du kan søke om hjelpemidler som gir økt selvhjulpenhet og/eller tilrettelegger omgivelsene slik at du får en større selvstendighet i hverdagen og økt mestringsevne.

Hjelpemiddelet kan ha ulike funksjoner for deg

 • Minske belastningen i utførelsen av daglige gjøremål
 • Øke din selvstendighet i ulike aktiviteter
 • Tilpasse boligen, arbeidsplassen, barnehagen eller skolen slik at du kan fungere på best mulig måte i din egen hverdag

Slik søker du

Søknader på hjelpemidler sendes til nav. Du kan som privatperson søke selv, men ønsker du hjelp i søknadsprosessen kan du ta kontakt med de som har hjelpemiddelansvar i kommunen:

Hva skjer videre?

 • Ergoterapeuten og de godkjente rekvirentene i hjemmesykepleien kan være behjelpelig med å vurdere funksjonsnivå og behov, samt å vurdere og skrive søknad på riktig type hjelpemiddel for deg. Ved småhjelpemidler mottar man en engangsstønad i stedet for hjelpemidler, slik at man kan kjøpe hjelpemidlene selv. Denne stønaden gjelder for 4 år, først da kan en sende ny søknad på småhjelpemidler ved behov.
 • Kommunens hjelpemiddelstekniker har ansvar for utlevering av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.
 • Når hjelpemiddelet er utlevert er det ved enkelte type hjelpemidler, et krav om at kommunens hjelpemiddelansvarlige skal gi riktig opplæring av utstyret. Dette for at du får best mulig nytte av hjelpemiddelet.
 • Ved utlevering av små hjelpemidler med batteri, er det brukers ansvar å anskaffe nye batteri ved behov.
 • Hjelpmiddelansvarlige har også ansvar for oppfølging av enkelte typer hjelpemidler for å sørge for at du bruker den riktig og er hensiktsmessig for deg, for å se om den fungerer og å vedlikeholde. Du kan også ta kontakt om det er noe med hjelpemiddelet som ikke fungerer for/er hensiktsmessig for deg.
 •  Ved behov for reparasjon og vedlikehold av utstyr fra hjelpemiddelsentralen skal du henvende deg til kommunens hjelpemiddelteknikker.
 • Har du ikke lengre behov for hjelpemiddelet p.g.a. endret funksjonsnivå eller andre årsaker så skal du levere inn utstyret til kommunens hjelpemiddelteknikker. Dette gjelder både hjelpemidler som er lånt ut av kommunen og som er lånt ut av hjelpemiddelsentralen.
 • Kommunen har et kommunalt lager for de mest nødvendige hjelpemidlene for akutt utlån.
 • Er det varig behov (over 2 år), skal det søkes til nav.
 • Hjelpemidler utlånt fra nav er folketrygdens eiendom.

Hva koster det?

Hjelpemidler til utlån fra nav koster ingenting, da de kun er på utlån. Evt. unntak er om en må gjøre små utbedringer i hjemmet som nav ikke dekker kostnaden av. Samt fritidsutstyr til de over 26 år, har i enkelte tilfeller en egenandel.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.