Opptak av kommunestyret 20.06.24 kommuneTV

Opptaket av møte i kommunestyret 20.06.24 ligger nå ut på kommuneTV