Moan boligområde, revisjon 2020

NY REGULERINGSPLAN FOR MOAN BOLIGOMRÅDE

Klikk for stort bildeI medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med ny detaljregulering av Moan boligområde i Rindal. Plankontoret utarbeider planen på oppdrag fra Rindal kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur med å slå sammen, digitalisere og modernisere de to gamle reguleringsplanene for Moan boligområde.

Planområdet er tegna inn på kartet nedenfor her.

Mer informasjon finnes i planinitiativet her (PDF, 848 kB)

Spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Eirik Blomli Antonsen/Nataliya Sikora tlf.72428162, eller Rindal kommune v/Sivert Dombu, 957 85 911.

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 17.07.20 til:

post@plankontoret.net eller

Plankontoret,

Myrveien 1, 7391 Rennebu