Levering av landbruksplast 9.juli 2024

Da blir det endelig mulighet for levering av landbruksplast igjen.
Rindal bondelag i samarbeid med Rindal kommune har fått en avtale med transportfirmaet Veglo om henting av landbruksplasten.

Det er ønskelig med mulighet for mer jevnlig levering, men da må det investeres i en kontainer med lokk.
Derfor blir det i første omgang en fastsatt dato med innsamlingspunkt på næringsarealet på Brønstadøyan tirsdag 9. juli mellom klokka 10-14.

For alle som ønsker å benytte seg av tilbudet melder seg på til Ola G. Bjørnås så snart som mulig for å få en oversikt over hvem som ønsker å benytte seg av ordningen. En henting fra Veglo koster 1000,- og dersom mange går sammen om dette blir det en liten sum på hver enkelt.


Det er viktig at plastikken er riktig sortert og at den er «riste-ren»
Dette er særdeles viktig dersom ordningen skal kunne fungere og alle må ta ansvar for det!


Kontakt Ola på telefonnummer 934 49 473 eller på e-post ola.g.bj@gmail.com