Kommunale avgifter 2.termin

Vi har en feil ved siste utfakturering av kommunale avgifter, som berører kunder på gnr.22 til gnr.52. 

Feilen har gjort at disse ikke har mottatt sine krav, med forfall 20.juni 2024. Feilen er nå identifisert, og vi har sendt ut krav på kommunale avgifter (2.termin) til de berørte. Nytt forfall er 20.juli.

Vi beklager de ulemper dette kan ha medført.