Rindal har tatt i bruk Helseplattformen!

22.08 kom første e-melding fra St. Olavs Hospital inn til Rindal kommune etter å ha tatt i bruk Helseplattformen klokka 22.00

Kommunedirektør Mons Otnes klipper snora kl. 22.00

Det var stor spenning i de ni kommunene de siste timene før det nye systemet ble skrudd på. Sjekkpunktene ble gjennomgått for å sikre at alt arbeid med for eksempel integrasjoner, migrering og e-meldinger var i rute. Innføringen er bevisst lagt til et tidspunkt der det er mindre aktivitet enn ellers i uka.  
 
Fredag klokka 21.37, en knapp halvtime før skjema, bekreftet hver av de ni kommunene at de var ferdige med å legge over alle sine pasienter (korttids- og langtidspasienter og brukere) og kliniske data i Helseplattformen. Dermed kunne Helseplattformen tas i bruk- på nøyaktig samme klokkeslett som da Ålesund koblet seg på løsningen 28.april i år. 
 
Kommunedrektøren sier:

Stolt av arbeidet som er utført

- Det er en formidabel innsats som ligger bak innføringen av Helseplattformen i Rindal.  Det har vært en lang prosess fram mot at vi endelig kan ta Helseplattformen i bruk. Det har vært flere utfordringer og mye arbeid fram mot go-live 22.00 i kveld. Takket være dyktige og positive ansatte, kan vi som første kommune i regionen ta del i det store helsenettverket for Midt Norge. 

34 000 ansatte bruker Helseplattformen per nå

Med de nye kommunene påkoblet er det i alt 19 kommuner som sammen med St. Olavs hospital bruker Helseplattformen. Til sammen benytter nå nærmere 34 000 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge den felles journalløsningen.  
 
34 kommuner har til nå enten tatt i bruk Helseplattformen eller inngått avtale om å ta den i bruk. Disse kommunene dekker 75 prosent av innbyggerne i Midt-Norge.   
 
Helseplattformen skal bidra til bedre og mer effektiv samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjensten.
Å få koblet alle aktørene på den felles journalløsningen er derfor et viktig steg på denne reisen. 

Helselattformen skal bidra til bedre og mer effektiv samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenestene.

Hvorfor Helseplattformen?

For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. I dag lagres opplysningene om deg og din behandling i ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlegen din eller på sykehuset hvor du kanskje har vært til behandling. Når informasjonen om deg lagres i ulike systemer, betyr det at helsepersonell ikke nødvendigvis har tilstrekkelig informasjon om deg for å gi deg riktig helsetjeneste. Helseplattformen gir et felles journalsystem for hele helsetjenesten.

Hva betyr dette for deg?

Som innbygger vil du få tilgang til innbyggerportalen HelsaMi  timeavtaler, få tilgang til journalen din, komme i kontakt med helsepersonell, se prøvesvar og dele informasjon med nærmeste pårørende.

Du logger inn på helsami.no med PC eller laster ned appen HelsaMi på telefon. Du logger inn med ID-porten.

I starten vil HelsaMi være ganske tom for de fleste av oss, men etter hvert som du er i kontakt med helsetjenestene kommer du til å se notater, brev,  timeavtaler.

Det er helt frivillig å ta i bruk HelsaMi. Du vil uansett få samme helsehjelp. 

HelsaMi

Fra starten er dette noe alle innbyggere kan gjøre:

 • Se og oppdatere personlige opplysninger. 
 • Be om tilgang på vegne av  egne barn
 • Legge inn pårørende 
 • Velge om du ønsker at noen pårørende skal ha tilgang til deler av ditt innhold på HelsaMi.
 • Oppdatere varselinnstillinger. 
 • Søke om kommunale tjenester. Ligger under Kommunale helse- og omsorgstjenester og Henvendelse
 • Svare på spørreskjema behandlere har sendt til deg.

For deg som har eller har hatt en time/behandlingstilbud i kommunen etter 4. november 2023 (gjelder ikke legekontoret) eller på St. Olavs hospital etter 11. november 2022):

 • Alle innbyggere kan se oversikt over egne kommende timer. 
 • Se brev de har mottatt fra Helsetjenesten. Disse sendes også til Helsenorge og til digipost og på papir til de innbyggerne som ikke ønsker digital dialog eller har åpnet brevet.
 • Se prøvesvar som er gjort tilgjengelig.
 • Se legemidler etter at de er samstemt i Helseplattformen.
 • Se egne vaksiner og allergier som er samstemt i HP.
 • Besøkssammendrag fra timer/behandling og eventuelt notat hvis det er delt fra behandler.
 • Motta pasientmelding fra behandlere og sende melding til de behandlerne der de er satt opp på en time. 

Innbyggerne vil ha mye mer innhold når det har gått noen måneder.

HelsaMi skal ikke erstatte den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men vil være et supplement og inneholde mer informasjon om deg enn du finner i Helsenorge.no.

 

Les mer om HelsaMi

Telefoner

Vi vil ta i bruk telefon som et arbeidsverktøy på flere avdelinger. Fra før har vi brukt telefon mye i hjemmesykepleien. Nå vil vi også bruke det på sykehjemmet, bo- og miljøtjenesten og for hjemmehjelp. Så om du ser at vi bruker mobil i arbeidstida, så er det fordi vi trenger det i jobben vår.

Utlysing av nye løyver for ervervsmessig transport med snøscooter

I henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5a, utlyses det 12 ervervsløyver for snøscooter i Rindal for perioden 01.01.2024 – 30.09.2027. Søknadsfristen er satt til 4.12.2023. 

Høring - Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027, jfr. vedlegg, ut på høring.

Bor det en lærer i deg?

Nord universitet ved prosjektet LæreriNord og kommunene Heim, Skaun, Rindal og Orkland inviterer til åpent møte den 21. november klokken 18.00-20.00. Møtet finner sted i kommunestyresalen på Orkland rådhus, Orkanger. Vi serverer gratis pizza og brus til alle.

Resultater fra årets TV-aksjon

Høring om retningslinjer for motorferdsel i utmark i Rindal kommune 2023-27

Rindal kommune sender nå på høring et utkast til nye reviderte lokale retningslinjer for motorferdsel i utmark, for 2024-2027. Et høringsbrev er sendt direkte til Rindal idrettslag, scooterklubben, hytteforeninger, grunneierlag, nabokommuner, Statsforvalteren og reindrifta. Alle andre kan også uttale seg om utkastet. Høringsfristen er 25. oktober 2023.  

Informasjon om influensavaksinering Rindal kommune høsten 2023

Alle kan bli alvorlig syke av influensa- og koronavirus , men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.   Barn og voksne med noen alvorlige kroniske sykdommer, samt gravide kan bli alvorlig syke av influensa. Disse bør ta influensavaksine hvert år. I tillegg er alle over 65 år anbefalt å ta influensavaksine hvert år.   Vaksinen reduserer risiko for alvorlig influensa og komplikasjoner.  

Navnevedtak på vegnavn

Driftsutvalget i Rindal kommune har vedtatt vegnavnet Hardvedhaugen på hyttefeltet som ligger ved  fylkesveg 6174 Vålåskarsvegen.

Søknad om barnehageplass i Rindal

Søknad om barnehageplass gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. Her får du informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du legger inn søknad om barnehageplass. På denne linken kommer du til innloggingssiden. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Norges geologiske undersøkelse skal måle ledningsevnen i berggrunnen

I høst skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Luleå tekniske universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia måle ledningsevnen i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet (og litt i Møre og Romsdal).   Dette er en fortsettelse av et feltarbeid som begynte i fjor sommer. Hovedmålet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen; de kaledonske skyvedekkene og det underliggende baltiske skjold. Kunnskapen om dype strukturer og ledningsevne blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å forstå hva som skjedde da jordskorpeplaten med Grønland kolliderte med den baltiske platen for cirka 420 millioner år siden. Det igjen hjelper forskerne til å forstå hvordan berggrunn og mineralressurser ble dannet – og hvordan berggrunnen så ut før fjellene reiste seg. Hvordan de sør-norske fjellene er dannet er nemlig fremdeles et omdiskutert tema blant geoforskere.

Valgresultat kommunestyrevalget 2023