Vannmålere

Skjema for avlesning vannmåler (KF)

Du som har vannmåler betaler for ditt faktiske forbruk.

Hvorfor vannmåler?

De aller fleste i Rindal kommune betaler vann- og avløpsgebyr etter et stipulert forbruk, basert på boligens areal. Ved å montere vannmåler, betaler du vann- og avløpsgebyr for det vannet du faktisk bruker.  Dersom du bruker mindre vann enn det som er stipulert for din bolig, kan det lønne seg å installere vannmåler. 

 

Slik skaffer du vannmåler

Ta kontakt med en godkjent rørlegger. Samtidig med monteringen ordner de med den nødvendige kontakt opp mot kommunen slik at vannmåleren blir registrert.   

 

Vedlikeholdsansvar

Du må selv betale for montering av vannmåler. Du har også ansvaret for vedlikehold av vannmåleren.

Ved mistanke om feil på måleren, må du finne ut om du har en lekkasje, og om vannmåleren måler korrekt. Det er viktig at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller annen lekkasje i huset, for selv små lekkasjer vil bli betydelige summer i løpet av ett år.

Nøyaktigheten på målerne reduseres med årene, så vannmålere bør byttes med 8 - 10 års mellomrom.

 

Slik leser du av målerstand

Kort med varsel om vannmåleravlesning sendes ut til abonnenter med vannmåler i desember hvert år. På kortet finner du all informasjon du trenger for å kunne melde inn målerstanden.