Båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang i hele landet. Rindal kommune har i tillegg egne bestemmelser for båndtvang av hund og områder der hunder ikke har adgang. Alle hundeeiere oppfordres til å sette seg godt inn i disse bestemmelsene.

Generell båndtvang 1. april til 20. august

Generell båndtvang er en periode hvert år hvor hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet hele tiden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr. Perioden gjelder fra 1. april til 20. august, og gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

Les mer om båndtvang på Mattilsynets hjemmeside 

 

Bestemmelser ut over generell båndtvang i Rindal kommune 

Rindal kommune har egne bestemmelser ut over den generelle båndtvangen; 

  • I Rindal er det ordinær båndtvang i perioden f.o.m. 1. april t.o.m 20. august. 
  • Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik det vises i kommuneplanen, i handleområder, kirkegårder og idrettsanlegg.
  • I områder der bufe virkelig beiter, er det utvidet båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober.
  • Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skigåing.
  • Det er båndtvang på badeplassene ved Igltjønna, Grønlivatnet og Rørvatnet i det tidsrom de benyttes som badeplass.

 

Se de lokale bestemmelsene her: