Ledige næringslokaler og næringstomter

 

Øvre Dalen

Midt i Rindal sentrum ligger Øvre Dalen, et ganske nytt kombinert bolig- og næringsbygg. Kommunen eier flere seksjoner i bygget. Flere leietakere har fast tilhold der.

Der er det også mulig å leie kontorceller på 7-9 kvadratmeter og ha tilgang til fellesareal med spise-/møterom og garderobe.

Øvre Dalen er med andre ord godt tilrettelagt for fjernarbeidsplasser.

Utleiemulighetene er fleksible:

  • Kontorplass 3-5 dager pr. uke

  • Kontorplass 1-2 dager pr. uke

  • Gjesteplass, pr dag


Brønstadøyan Industriområde

Kommunens næringsområde i Brønstadøyan like inntil fv 65 er ferdig opparbeidet med solid grunn. Nesten hele arealet på ca 25 daa er ledig og byggeklart. Det er per i dag ikke ført fram vann, avløp og strøm.