Ledige næringslokaler

Øvre Dalen

Midt i Rindal sentrum ligger Øvre Dalen, et helt nytt kombinert bolig- og næringsbygg. Kommunen eier bygget. Flere leietakere har fast tilhold der.

Der er det også mulig å leie kontorceller på 7-9 kvadratmeter og tilgang på fellesareal med spise-/møterom og garderobe.

Øvre Dalen er med andre ord godt tilrettelagt for fjernarbeidsplasser.

Utleiemulighetene er fleksible:

  • Kontorplass 3-5 dager pr. uke

  • Kontorplass 1-2 dager pr. uke

  • Gjesteplass, pr dag


Brønstadøyan Industriområde

Kommunens næringsområde i Brønstadøyan like inntil fv 65 er ferdig opparbeidet med solid grunn. Nesten hele arealet på ca 25 daa er ledig og byggeklart.

Kontaktinformasjon

Grete Elshaug
Næringsrådgiver - fagansvarlig
E-post
Mobil 915 19 679
Nils Heggem
Avdelingsleder FDV
E-post
Mobil 930 82 429

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00