Hjem for en 50-lapp

Rindal kommune har avtale om ordningen "Hjem for en 50-lapp" gjeldende fra og med romjula 2019.

 

I forbindelse med overgangen til Trøndelag har Rindal kommune i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og drosjenæringen i kommunen inngått ny avtale om "Hjem for en 50-lapp". 

Trygt hjem for en 50-lapp er en ordning til deg som er ung, og som har behov for trygg hjemreise etter offentlige festarrangement. For kr 50,- i egenandel kommer du deg hjem med taxi, og resten av kostnaden dekkes av kommunen/fylkeskommunen. Det vil si at du betaler kr 50,- for taxituren, mens resten blir fakturert kommunen.

Følgende retningslinjer gjelder:

  • Kun ved offentlige festarrangement fra forsamlingshus o.l..
  • Gjelder ungdom mellom 15 og 22 år.
  • Bestilling må skje før kl 20.00 aktuell kveld.
  • Gjelder hjemkjøring rett etter arrangementets slutt etter avtale med transportør, og kun innen kommunegrensen. 
  • Bestilling skjer til Rindal Taxi telefon 90741444.  Det bør varsles ved bestilling at det er denne ordningen som gjelder.


Det minnes samtidig på at ordningen med hjemkjøring fra festarrangement i Surnadal(Sagatun, Skei) fortsatt gjelder, men da er det bestilling på telefon 71663700 og bestilling må være gjort før klokken 21.00!