Arrangement og opplevelser

For oversikt over kommende kulturarrangement vises det til vår nettside www.kulturboksen.no   

For ytterligere informasjon om opplevelses- og servicetilbud i Rindal se Rindal næringsforum sin side Opplev Rindal (rindalnf.no) 

Se også Opplev Rindal sin facebookside Opplev Rindal | Facebook 

Kulturvøkku

Kulturvøkku er en årlig 10-dagers kulturmarkering første uka i juli med en rekke større og mindre kulturtilbud/-arrangement  i Rindal, hvor ulike lag/foreninger står ansvarlig for de fleste av tiltakene. Kulturkveld, kunstutstillinger, konserter, Torgdag, idretts- og frulftsarrangement og mye mer står på plakaten. Kulturkontoret er sekretariat for Kulturvøkku, med koordinering av program, felles markedsføring m.m. Mer om Kulturvøkku finner du på vår
facebookside og temaside på internett.