Boligpolitisk plan for Rindal

Bilde: Aktiv Eiendomsmegling

Kommunestyret vedtok i 2018 en ny boligpolitisk plan for Rindal. Planen legger grunnlaget for et helhetlig boligarbeid. For å kunne løse alle boligutfordringene framover, ønsker kommunen å samarbeide både med private aktører (byggebransjen, bank, frivillige organisasjoner mfl) og med dagens og framtidas innbyggere.

Til å lede boligarbeidet er det oppnevnt ei gruppe med ordføreren og ansatte fra ulike enheter i kommunen. 

Planen angir måltall om bygging av 20 eneboliger og 15 leiligheter i privat regi i løpet av en femårsperiode. Kommunen vil på ulike måter bidra til å gjøre dette mulig, blant anna gjennom å formidle finansiering fra Husbanken.

Kommunen vil også forsøke å selge noen av sine utleieboliger, helst til dem som bor der. Noen spesielt dårlige boliger kan bli revet eller oppgradert.

Gjennom rådgivning, tilskott og lån ønsker kommunen å bidra til at flere husholdninger får tilpasset bolig slik at de kan bli boende hjemme så lenge som mulig. 

Hele planen finner du her (PDF, 732 kB)

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911