Rindal har tatt i bruk Helseplattformen!

22.08 kom første e-melding fra St. Olavs Hospital inn til Rindal kommune etter å ha tatt i bruk Helseplattformen klokka 22.00

Ordføreren takker!

Lån og tilskudd til bolig

Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig. Rindal kommune har tatt opp lån i Husbanken for videre utlån i form av startlån. Kommunen har også tilgjengelige tilskuddsmidler fra Husbanken, både til å skaffe seg bolig og til å utbedre egen bolig.

Oppdatert vårflomanalyse fra NVE

NVE har publisert ein oppdatert vårflaumanalyse som skildrar sannsynet for stor vårflaum. Dette er ikkje eit varsel , men informasjon om snømengder og sannsyn for stor flaum utover våren. Analysen finn de her: http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/nves-varflomanalyse-utarbeidet-9-april-2018/

Eiendomsskatt for 2018 - offentlig ettersyn

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2018 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen.  Skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Les mer her

Takk til pårørende og givere av pengegaver

Helse- og omsorgskontoret vil med dette rette en takk til pårørende og givere av pengegaver som er gitt til Rindal Helsetun ved Asbjørn Grendal, Nils Rindal, Odd Landsem, Ragnar Øien, Lillian Heggem (korttid/rehab og hjemmetjenesten), Egil Nergård, Rikard Olsvik (korttid/rehab og hjemmetjenesten) og Margit Tørset sine begravelser i 2017. Samt gitt til hjemmetjenesten ved Mikkel Løfaldli, Oddlaug Lomundal, Jon Leif Haugen og Elfrida Negård sine begravelser. Av innkjøp i 2017 kan nevnes Glamox armaturer til Elgråa (demenslys), stoler og utsmykking til avdeling  og diverse utsmykking og kommoder til pasientrom på korttidsavdelinga.   For Helse-og omsorgstjenesten Grete Ranes Heggem Helse-og omsorgsleder

Pasientlister til fastlegene

Etter opprettelse av ny legehjemmel ved Rindal legekontor, skal pasientlistene til fastlegene Halina Irlina og Mari Wold reduseres. Noen pasienter flyttes derfor over til ny fastlege Agnethe Halgunset. Dette vil skje via vilkårlig utvalg fra HELFO, og de pasientene som får tildelt ny fastlege vil få beskjed. Hovedårsaken til reduksjon av listene er at Mari Wold og Halina Irlina skal få bedre tid dokumentasjon og oppfølging, og bedre tid til samfunnsmedisinske oppgaver for kommuneoverlegen.  

Hva mener hyttefolket om Rindal?

Kommunen sender nå brev til alle 660 personene som har hytte i Rindal, men bor utenfor bygda til daglig.n