Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bakgrunnen for tilskuddsordninga er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Sommerjobb er også et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Kommunen vil gjerne at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og en yrkeskarriere i heimbygda.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 31. mars.

Publikumsnettet "frammigara"

I forbindelse med restaurering av taket på kommunehuset, er publikumsnettet "frammigara" koplet ned, og derfor ikke tilgjengelig.

Ny boligpolitisk plan for Rindal

Bilde: Aktiv Eiendomsmegling Kommunestyret har nylig vedtatt en ny boligpolitisk plan for Rindal. Planen legger grunnlaget for et helhetlig boligarbeid. For å kunne løse alle boligutfordringene framover, ønsker kommunen å samarbeide både med private aktører (byggebransjen, bank, frivillige organisasjoner mfl) og med dagens og framtidas innbyggere.

Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal

Se informasjon fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommunane i Møre og Romsdal:   Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal. På grunn av ferieavvikling vel Fylkesmannen å nytte kommunane sin beredskapsadresse for å sikre at denne informasjonen kjem kjapt fram. NVE har publisert ein oppdatert status om tørke og grunnvasstilstand på varsom.no. I store delar av Møre og Romsdal er det enten låg eller svært låg grunnvasstilstand (senorge.no). Grunnvasstilstanden ser ikkje ut til å betre seg med det første. Dette gjer det naudsynt å vise aktsemd ved vassuttak. Sjå opp status om grunnvannstilstanden her  Sjå òg NVE si nyhendesak om dette   Skogbrannfare Førebels verka det som det er liten skogbrannfare i fylket, med unntak av Sunndal kommune. Dette kan endre seg ved langvarig mangel på nedbør. På yr.no kan de følgje med på Meteorologisk institutt sin vurdering av skogbrannfaren : Alle brann- og redningsvesen skal i tillegg ha fått informasjon frå DSB om skogbrannfaren.

Pristilbud snørydding kommunale veger og plasser 2018/2021

Kommunen ønsker pristilbud på oppdragene med snørydding av kommunale veier og plasser for tre brøytesesonger. På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesonger. Tilbudsdokumentene kan lastes ned på www.doffin.no . Skriv inn Rindal kommune i søkefeltet, og da kan man registrere seg slik at man får tilgang til konkurransegrunnlaget. Ta kontakt med Rindal kommune, teknisk avdeling ved eventuelle spørsmål.   Tilbud bes sendt: Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 Rindal post@rindal.kommune.no   Tilbudsfrist 15. august 2018 Forsendelsen merkes ”snørydding kommunale veger og plasser”

Nye "Tid til å leve - ambassadører"

Lars Hol Moholdt og Inga Dalsegg ble utnevnt til nye "Tid til å leve-ambassadører" under årets torgdag, lørdag 07. juli! Kriteriet for å bli utnevnt er at personene bidrar til god omtale og positivt omdømme av Rindal . Vi gratulerer med utnevnelsen!  

Nytt fotostudio i Rindal

Digital utsending av faktura

Rindal kommune sender ut alle fakturaer digitalt.   Fakturaene sendes nå i følgende rekkefølge: Avtalegiro eller e-faktura Vipps-appen Digipost Vedlegg i e-post Brevpost

Høring- Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022

Da blir vi trøndere fra 2019.

Økonomisjef

Vi søker en dyktig økonom som har lyst til å bli med oss inn i fremtiden