Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal

Se informasjon fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommunane i Møre og Romsdal:   Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal. På grunn av ferieavvikling vel Fylkesmannen å nytte kommunane sin beredskapsadresse for å sikre at denne informasjonen kjem kjapt fram. NVE har publisert ein oppdatert status om tørke og grunnvasstilstand på varsom.no. I store delar av Møre og Romsdal er det enten låg eller svært låg grunnvasstilstand (senorge.no). Grunnvasstilstanden ser ikkje ut til å betre seg med det første. Dette gjer det naudsynt å vise aktsemd ved vassuttak. Sjå opp status om grunnvannstilstanden her  Sjå òg NVE si nyhendesak om dette   Skogbrannfare Førebels verka det som det er liten skogbrannfare i fylket, med unntak av Sunndal kommune. Dette kan endre seg ved langvarig mangel på nedbør. På yr.no kan de følgje med på Meteorologisk institutt sin vurdering av skogbrannfaren : Alle brann- og redningsvesen skal i tillegg ha fått informasjon frå DSB om skogbrannfaren.

Pristilbud snørydding kommunale veger og plasser 2018/2021

Kommunen ønsker pristilbud på oppdragene med snørydding av kommunale veier og plasser for tre brøytesesonger. På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesonger. Tilbudsdokumentene kan lastes ned på www.doffin.no . Skriv inn Rindal kommune i søkefeltet, og da kan man registrere seg slik at man får tilgang til konkurransegrunnlaget. Ta kontakt med Rindal kommune, teknisk avdeling ved eventuelle spørsmål.   Tilbud bes sendt: Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 Rindal post@rindal.kommune.no   Tilbudsfrist 15. august 2018 Forsendelsen merkes ”snørydding kommunale veger og plasser”

Nye "Tid til å leve - ambassadører"

Lars Hol Moholdt og Inga Dalsegg ble utnevnt til nye "Tid til å leve-ambassadører" under årets torgdag, lørdag 07. juli! Kriteriet for å bli utnevnt er at personene bidrar til god omtale og positivt omdømme av Rindal . Vi gratulerer med utnevnelsen!  

Nytt fotostudio i Rindal

Digital utsending av faktura

Rindal kommune sender ut alle fakturaer digitalt.   Fakturaene sendes nå i følgende rekkefølge: Avtalegiro eller e-faktura Vipps-appen Digipost Vedlegg i e-post Brevpost

Høring- Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022

Da blir vi trøndere fra 2019.

Økonomisjef

Vi søker en dyktig økonom som har lyst til å bli med oss inn i fremtiden

Totalforbud mot bruk av åpen ild i Nordmøre og Romsdal

Nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?»