Breiband til alle i Rindal?

Kommunen trenger dine svar om breiband. Vi kartlegger nå behovet for bedre breibandsdekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut mulige områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. Regjeringa har mål om breiband til alle innen få år.

Telefonnummer til politiet

Informasjon om henvendelser til politiet: Vi tilhører Møre og Romsdal politidistrikt i 2019, overflytting til Trøndelag skjer først fra 1/1 – 20. Ringer du 02800 skal du fortrinnsvis komme til vakta i eget politidistrikt, men det svares på ledige linjer over hele landet. Ringer du 112 kommer du direkte til eget politidistrikt, altså til Ålesund for oss i Rindal i 2019. 112 er nummeret for øyeblikkelig hjelp.

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp for 2019-2022 ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2018. Planen  tar for seg hovedutfordringer, målsetninger og tiltak innen fagfeltene  vann, vannmiljø og avløp. Les mer om planen her .

Ledige boligtomter

Er du på jakt etter boligtomt?  Les mer om priser og hvor ledige boligtomter finnes i kommunen her . 

Folkehelsa i Rindal

Hvordan fordeler helsa seg blant innbyggerne i Rindal?  Folkehelseloven pålegger kommunene ansvar for å ha oversikt over innbyggernes helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke helsen. En god skriftlig oversikt er en forutsetning for at kommunen skal kunne beskrive de lokale utfordringene og ressursene som finnes for å kunne planlegge og iverksette tiltak for å fremme en god helse! Et treffsikkert folkehelsearbeid skal også gjøre at innbyggerne skal ha et best mulig grunnlag og være bedre rustet til å gjøre gode valg i sin hverdag. Forskriften om folkehelse, smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten setter også krav til kommunenes arbeide med folkehelseoversikten.

Formannskapets forslag til handlingsprogram, årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-22

Formannskapets forslag til handlingsprogram, årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 er lagt ut på høring i perioden fram til 04.12.18. Dokumentet finnes i kundemottaket i kommunehuset og her på vår hjemmeside. Høringsuttalelser sendes til Rindal kommune pr. post eller epost. Ordføreren

Innovasjonsfestivalen 13. - 15. november

60 innledere og derav et bredt program. Les om festivalen og programmet her

Vil du bidra til bedre mobildekning i Rindal?

Rindal kommune kartlegger nå behovet for bedre mobildekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. For å få en best mulig oversikt over hvor i bygda det er manglende eller svak mobildekning, ber vi om tilbakemelding fra innbyggere, hytteeiere og andre som ferdes i Rindal. Du svarer ved å fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn elektronisk innen 10.11.2018. Takk for at du bidrar til kartlegginga!

Offisiell åpning av ladestasjon

Ordfører Ola T Heggem stod fredag 2. november for den offisielle åpninga av den nye hurtigladestasjonen for el-biler, under ei enkel tilstelning ved kommunehuset. Miniblæst’n spilte opp, og ordføreren framheva spleiselaget som har gjort tiltaket mulig. Etterpå var det kaffe og blautkake.

Takk fra helse-og omsorgstjenesten

Kunngjøring av "Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning"

Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022 for Rindal kommune ble vedtatt av driftsstyret 28.08.2018. Les mer her.