Breiband til alle i Rindal?

Kommunen trenger dine svar om breiband. Vi kartlegger nå behovet for bedre breibandsdekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut mulige områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. Regjeringa har mål om breiband til alle innen få år.

Hjem for en 50-lapp

Rindal kommune har avtale om ordningen "Hjem for en 50-lapp" gjeldende fra og med romjula 2019.      

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2020-2023

Kommunestyremøte vedtok endelig handlingsprogram og budsjett og økonomiplan i balanse på kommunestyremøte 11.12.19. Her kan du lese dokumentet.   Rødhefte 2020-2023 (PDF, 4 MB)  

Kommunalt tilskudd til mindre anlegg og områder for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg

Rindal kommune har satt av noen midler til utvikling/rehablitering av mindre anlegg og områder for idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg. Det kan også søkes om tilskudd til mindre investeringer av utstyr tilknyttet slike anlegg.

Framdriftsplan for videre arbeid med nytt helsehus

Rådmannen er i en prosess der skisseprosjekt skal ferdigstilles. Leveranse fra Streken AS forventes mottatt 14.november. Utkast legges så fram for styringsgruppen innen 1.desember for videre bearbeidelse. Det vil bli et åpent informasjonsmøte for alle interesserte i slutten av januar. Dato vil bli publisert når det nærmer seg. Kommunestyret vil deretter få saken til behandling, og der skal blant annet videre framdrift for prosjektet vedtas.

Influensavaksinering i Rindal 2019

Vaksinering på Rindal legekontor: Torsdag 17.oktober kl. 13.00 -15.00 Onsdag 23.oktober kl. 09.00 -12.00

Tidlig- og forhåndsstemmegivning

Generell informasjon angående stemmegivning. Åpningstid: 09.00 - 15.00, mandag til fredag. Stemmested er kommunehuset. Tidligstemmegivning : 1. Juli - 9. august Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Eks. at man oppholder seg i utlandet eller skal reise til utlandet tidligstemmegivningsperioden begynner.

Innsyn postlister

Innsyn i postliste er nå delt på to valg på vår hjemmeside; Postliste til 16.06.19 og Postliste fra 17.06.19. https://www.rindal.kommune.no/innsyn-i-sakspapirer-og-post…/

Søknad om motorferdsel i utmark og ny kjørebok 2019/20

Brenning av avfall i Rindal kommune

Det har gått ut brev til bedrifter og næringsdrivende angående brenning av avfall. Rindal kommune vil minne alle om forbudet mot brenning av avfall, og at det er vedtatt lokal forskrift om åpen brenning.

VIPPS og eFaktura

VIPPS har startet med å motta faktura og sende til nettbank som eFaktura på kundenes vegne uten at kunde har åpnet for dette.