Oppdatert vårflomanalyse fra NVE

NVE har publisert ein oppdatert vårflaumanalyse som skildrar sannsynet for stor vårflaum. Dette er ikkje eit varsel , men informasjon om snømengder og sannsyn for stor flaum utover våren. Analysen finn de her: http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/nves-varflomanalyse-utarbeidet-9-april-2018/

Ønsker du å gifte deg borgelig i Rindal?

  Første borgerlige vigsel gjennomført med Rindal kommune som ansvarlig. Påskelørdag debuterte ordfører Ola T. Heggem som vigsler.

Eiendomsskatt for 2018 - offentlig ettersyn

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2018 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen.  Skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Les mer her

Takk til pårørende og givere av pengegaver

Helse- og omsorgskontoret vil med dette rette en takk til pårørende og givere av pengegaver som er gitt til Rindal Helsetun ved Asbjørn Grendal, Nils Rindal, Odd Landsem, Ragnar Øien, Lillian Heggem (korttid/rehab og hjemmetjenesten), Egil Nergård, Rikard Olsvik (korttid/rehab og hjemmetjenesten) og Margit Tørset sine begravelser i 2017. Samt gitt til hjemmetjenesten ved Mikkel Løfaldli, Oddlaug Lomundal, Jon Leif Haugen og Elfrida Negård sine begravelser. Av innkjøp i 2017 kan nevnes Glamox armaturer til Elgråa (demenslys), stoler og utsmykking til avdeling  og diverse utsmykking og kommoder til pasientrom på korttidsavdelinga.   For Helse-og omsorgstjenesten Grete Ranes Heggem Helse-og omsorgsleder

Folkehelseprofil for Rindal - temaet for 2018 er alkohol og rusmidler

Folkehelseprofilen for Rindal 2018 ble lagt ut 13.02.18.  Temaet for 2018 er alkohol og rusmidler. Lenke til Folkehelseprofilen (PDF, 2 MB)  

Pasientlister til fastlegene

Etter opprettelse av ny legehjemmel ved Rindal legekontor, skal pasientlistene til fastlegene Halina Irlina og Mari Wold reduseres. Noen pasienter flyttes derfor over til ny fastlege Agnethe Halgunset. Dette vil skje via vilkårlig utvalg fra HELFO, og de pasientene som får tildelt ny fastlege vil få beskjed. Hovedårsaken til reduksjon av listene er at Mari Wold og Halina Irlina skal få bedre tid dokumentasjon og oppfølging, og bedre tid til samfunnsmedisinske oppgaver for kommuneoverlegen.  

Hva mener hyttefolket om Rindal?

Kommunen sender nå brev til alle 660 personene som har hytte i Rindal, men bor utenfor bygda til daglig.n