Nye "Tid til å leve - ambassadører"

Lars Hol Moholdt og Inga Dalsegg ble utnevnt til nye "Tid til å leve-ambassadører" under årets torgdag, lørdag 07. juli! Kriteriet for å bli utnevnt er at personene bidrar til god omtale og positivt omdømme av Rindal . Vi gratulerer med utnevnelsen!  

Nytt fotostudio i Rindal

Digital utsending av faktura

Rindal kommune sender ut alle fakturaer digitalt.   Fakturaene sendes nå i følgende rekkefølge: Avtalegiro eller e-faktura Vipps-appen Digipost Vedlegg i e-post Brevpost

Høring- Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022

Da blir vi trøndere fra 2019.

Økonomisjef

Vi søker en dyktig økonom som har lyst til å bli med oss inn i fremtiden

Totalforbud mot bruk av åpen ild i Nordmøre og Romsdal

Nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?»

Ordføreren takker!

Lån og tilskudd til bolig

Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig Rindal kommune har tatt opp lån i Husbanken for videre utlån i form av startlån. Kommunen har også tilgjengelige tilskuddsmidler fra Husbanken, både til å skaffe seg bolig og til å utbedre egen bolig.