Framdriftsplan for videre arbeid med nytt helsehus

Rådmannen er i en prosess der skisseprosjekt skal ferdigstilles. Leveranse fra Streken AS forventes mottatt 14.november. Utkast legges så fram for styringsgruppen innen 1.desember for videre bearbeidelse. Det vil bli et åpent informasjonsmøte for alle interesserte i slutten av januar. Dato vil bli publisert når det nærmer seg. Kommunestyret vil deretter få saken til behandling, og der skal blant annet videre framdrift for prosjektet vedtas.

Influensavaksinering i Rindal 2019

Vaksinering på Rindal legekontor: Torsdag 17.oktober kl. 13.00 -15.00 Onsdag 23.oktober kl. 09.00 -12.00

Ungdom inviteres til klimaverksted på Orkanger

Trøndelag fylkeskommune arrangerer klimaverksted for ungdom på Bårdshaug gjestegård 28.-29. september.

Tidlig- og forhåndsstemmegivning

Generell informasjon angående stemmegivning. Åpningstid: 09.00 - 15.00, mandag til fredag. Stemmested er kommunehuset. Tidligstemmegivning : 1. Juli - 9. august Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Eks. at man oppholder seg i utlandet eller skal reise til utlandet tidligstemmegivningsperioden begynner.

Store nedbørsmengder tirsdag 06.08.19

Det kan bli meget store nedbørsmengder i ettermiddag / kveld, tirsdag 06.08.19. Meterologisk institutt melder dette:  Faren øker fra 06.08.2019 14:00:00 - 07.08.2019 02:00:00 Konsekvens: Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.  Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Feil ved fakturering av kommunale avgifter

På grunn av en feil i faktureringssystemet har noen av våre kunder fått faktura på kommunale avgifter/eiendomsskatt på feil plattform. Dersom du har mottatt betalingspåminnelse fra oss, kan du se bort fra purregebyret. Beklager ulempen dette har medført.

Ønsker pristilbud på oppdragene med strøing av kommunale veier og plasser

Rindal kommune ønsker pristilbud på oppdragene med strøing av kommunale veier og plasser for sesongen 2019/2020 og kommende to sesonger. På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesong.

Ny økonomisjef

Henning Andersen fra Orkdal er ny økonomisjef i Rindal kommune.  Les mer om den nye økonomisjefen i egen artikkel på Trollheimsporten.

Avslutningsfest på skolen

Innsyn postlister

Innsyn i postliste er nå delt på to valg på vår hjemmeside; Postliste til 16.06.19 og Postliste fra 17.06.19. https://www.rindal.kommune.no/innsyn-i-sakspapirer-og-post…/