På høring: Lokale retningslinjer for skoleskyss i Rindal kommune

Fra 1. januar 2019 samarbeider Rindal kommune med Trøndelag Fylkeskommune om skoleskyss for elever i grunnskolen. Retningslinjer for skoleskyss i Rindal kommune legges fram for behandling i drifstsstyret 19. mars og i kommunestyret 2. april 2019. Høringsfristen er satt til 11. mars 2019. Innspill sendes til post@rindal.kommune.no 

Fagmøte om drenering og hydrotekniske tiltak i Rindal

Telefonnummer til politiet

Informasjon om henvendelser til politiet: Vi tilhører Møre og Romsdal politidistrikt i 2019, overflytting til Trøndelag skjer først fra 1/1 – 20. Ringer du 02800 skal du fortrinnsvis komme til vakta i eget politidistrikt, men det svares på ledige linjer over hele landet. Ringer du 112 kommer du direkte til eget politidistrikt, altså til Ålesund for oss i Rindal i 2019. 112 er nummeret for øyeblikkelig hjelp.

Takk!

Helse-og omsorgskontoret vil med dette rette en takk til pårørende og givere av pengegaver som er gitt til Rindal Helsetun ved Nils Bolme, Magnar Haltli, Inga Kirkholt og Ester Landsem sine begravelser i 2. halvår 2018.

Den store hyttedagen i Rindal lørdag 12. oktober 2019

Utvikling av hyttenæringa med tilhørende tjenester er ett av tiltaka i Næringsplanen for Rindal. Våren 2018 gjennomførte vi ei spørreundersøkelse blant alle utenbygdsboende hytteeiere i Rindal. Resultatene ble presentert på et møte i Attanova i juni 2018 og på kommunens nettsider. Nå går vi videre. I et samarbeid med Rindal Næringsforum inviterer vi bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner til å være med på å arrangere den store hyttedagen lørdag 12. oktober . Dette er lørdagen i høstferien. Den har vi valgt fordi vi regner med at det er mye folk på hyttene da.

Søke og endre barnehageplass

Hovedopptak  av barn som har rett til plass skjer to ganger i året med Søknadsfrist 1. mars for oppstart fra 15. august og senere på året Dette gjelder for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, september, oktober og november   Søknadsfrist er 1. oktober for oppstart fra 1. januar.    

Søknad om barnehageplass i Rindal

Søknad om barnehageplass gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. Her får du informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du legger inn søknad om barnehageplass. På denne linken kommer du til innloggingssiden. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Nyttårsmarkering ved skimuseet og Igtjønna

Rindal kommune vil markere overgangen til 2019 og inntreden i nytt fylke med et program ved Rindal skimuseum og Igltjønna. Rindal sier nå takk for oss til godt samarbeid med Møre og Romsdal, og vil samtidig lykkeønske oss selv inn i Trøndelag.         

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp for 2019-2022 ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2018. Planen  tar for seg hovedutfordringer, målsetninger og tiltak innen fagfeltene  vann, vannmiljø og avløp. Les mer om planen her .

Ledige boligtomter

Er du på jakt etter boligtomt?  Les mer om priser og hvor ledige boligtomter finnes i kommunen her .