Stab

Staben i Rindal kommune utfører et bredt felt av administrative oppgaver innenfor kommunal forvaltning.  Vi har for tiden 7 ansatte, fordelt på 6,5 årsverk.

Se oversikt over våre ansatte