Høring - Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027, jfr. vedlegg, ut på høring.

Kommunestyret vil 14.11.23 behandle høringsuttaler og handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027 og fatte endelig vedtak i budsjettsaken.

Høringsbrev - Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027 (PDF, 162 kB)

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027 – Blått hefte (PDF, 4 MB)

Betalingsregulativ 2024 (PDF, 952 kB)

Egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 2024 (PDF, 165 kB)

Frist for uttalelser til formannskapets høringsutkast settes til 5.12.23 kl 12:00

Uttalelsene sendes til Rindal kommune ved e-post post@rindal.kommune.no. Husk å merke med «Høring budsjett 2024». Høringsdokumentet består av protokoll fra formannskapets møte 15.11.23, formannskapets forslag til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027, samt tilhørende gebyr og egenbetalingsregulativ for helse- og omsorgstjenester.