Utmerket badevannskvalitet i Rindal

Vannkvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut fra innholdet av tarmbakterier
(termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakterier som er tegn på avføring fra mennesker eller pattedyr.

I de europeiske normene (2006), blir den bakteriologiske vannkvaliteten vurdert og delt i tre tilstandsklasser: