Næringsutvikling

Rindal har et mangfoldig næringsliv. I samspill med det lokale næringsliv og andre næringsaktører ønsker Rindal kommune å legge til rette for å stimulere til en effektiv og slagkraftig næringsutvikling. Viktigste virkemiddel kommunen har er rådgivning, tilskudd og lån fra Rindal utviklingsfond.

Rindal kommune har et eget næringskontor med egen rådgiver der du kan få råd og vink.

Vi har også et næringsteam bestående av ordfører, plan- og utviklingssjef, landbrukssjef og rådmann sammen med næringsrådgiveren som jobber med næringssaker. Rindal har mange firma.

Kontaktinformasjon

Grete Elshaug
Næringsrådgiver - fagansvarlig
E-post
Mobil 915 19 679
Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00