Ukraina

Atomulykker og jod-tabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.

Jodtabletter brukes for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen hos barn, unge og unge voksne dersom man blir utsatt for stråling fra radioaktivt jod ved atomulykker. Jodtabletter skal kun tas hvis det er utslipp som vil berøre kommunen. Det har ingen effekt å ta en jodtablett på forskudd.

Tilskudd av jod i tablettform vil blokkere opptaket av det radioaktive jodet i skjoldbruskkjertelen, og dermed begrense skadene som radioaktivt jod kan medføre.

Personer over 40 år trenger ikke å innta jodtabletter, da risikoen for å få seneffekter av radioaktivt jod er svært liten. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger heller ikke ta jodtabletter.

Kommunalt beredskapslager

Kommunen har lager av jodtabletter til personer mellom 0-18 år, gravide og ammende, som deles ut hvis behovet oppstår. Informasjon om utdeling vil komme når kommunen får beskjed fra Statens strålevern om utdeling. Får vi en slik beskjed vil barn i barnehage og skole få utlevert tablett i barnehagen/skolen etter samtykke fra foresatte. I tillegg blir det opprettet utdeling i/ved xxxxxxxx. For personer over 40 år, er det ikke anbefalt å verken ta tablettene, eller ha de i beredskap.

Holdbarhet på jodtabletter

Alle tabletter har en holdbarhetsdato. Jodtablettene er imidlertid svært stabile. Det betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette vet vi fordi det er testet tidligere lagre av tabletter, gjennom mange år, uten at man har sett en forringelse av kvaliteten.

Når skal tablettene tas?

Dersom en atomhendelse skjer, skal jodtabletter bare tas etter råd fra myndighetene. Rådene vil komme gjennom media, relevante myndigheter, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og/eller på Helsenorge.no

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil to døgn. For å minimere tiden eksponert for radioaktivt avfall, er det derfor viktig å ha tablettene hjemme.

Mer informasjon

Du kan lese mer om bruk av jodtabletter ved atomulykker på nettsidene til Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA) – inkludert informasjon på flere språk.

Jodtabletter ved atomulykker - DSA

Her finner du informasjon om atomsikkerhet og beredskap

Ukraina – atomsikkerhet og -beredskap - DSA

På mattilsynet sine sider finner du informasjon om radioaktivitet og beredskap

Radioaktivitet og atomberedskap | Mattilsynet