Asfaltering

Kommunalteknisk tjeneste gjennomfører hvert år asfaltering på kommunale veger og plasser. 

Vi er ansvarlig for å samordne legging av asfalt på nyanlegg, fornying av gamle dekker og vedlikeholdslapping.

Kommunen tar ikke på seg asfaltering på vegne av private, men entreprenøren kan ofte ta på seg mindre private oppdrag i samme periode som det arbeides med de kommunale anleggene. Ta gjerne kontakt, så kan vi videreformidle informasjon til entreprenøren. For tiden er det Veidekke som er kommunens leverandør.

Legging av asfalt foregår som regel i perioden august - oktober.

Artikkelliste