Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2019-2022

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp for 2019-2022 ble vedtatt i K-sak 71/18, 12.12.2018. Planen  tar for seg hovedutfordringer, målsetninger og tiltak innen fagfeltene  vann, vannmiljø og avløp.

Plandokumenter:

Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp for 2019-2022 (PDF, 2 MB)

Les mer om politisk behandling av planen her.