Pris - betaling

Foreldrebetaling

Kommunestyret vedtar betalingssatsene for SFO i Rindal. Rindal kommune har gradert betalingssats, etter størrelsen på SFO-plassen, og om plassen inkluderer tilbud i ferier eller ikke.

Det blir krevd betaling for 11 måneder i året, der juli er betalingsfri. Eventuelle mat-/turpenger kommer i tillegg.

Ved flytting eller langvarig sykdom (sammenhengende over 1 mnd) hos barnet kan det etter søknad innvilges redusert foreldrebetaling. Ved flytting før den 15. i måneden blir det krevd halv betaling for den aktuelle måneden. Ved flytting etter den 15. i måneden blir det krevd betaling for hele måneden.

Skyss til og fra SFO er foreldrene sitt ansvar. Funksjonshemmede barn kan få gratis skyss til og fra SFO etter søknad til samferdselsavdelinga. Foresatte er søkere.

 

Foreldrebetaling i SFO: (sist endret 01.01.2018)

halv plass kr. 1.350,- per måned (5 økter i uka,  før og/eller etter skoletid)
halv plass med ferier kr. 1.550,- per måned (høstferie, vinterferie, sommerferie og andre dager der hele skolen har fri)
full plass kr. 1.800,- per måned (før og etter skoletid + skolefrie onsdager)

full plass med ferier

 

enkeltdager

 

kr. 2.000,- per måned

 

kr. 200,- for hele dager og kr. 150,- for delte dager (skoledager)

Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn og 75% for 3. barn og flere.

Inntektsmoderasjon - gjelder barn i 1. og 2. skoletrinn (Nytt og gjeldende fra 1. aug. 2020):

Foreldrebetaling i SFO skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt - husholdningen der barnet er folkeregistrert. Med en husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Eksempel: Er husholdningens inntekt under 366 367 kroner vil redusert foreldrebetaling for full SFO-plass bli innvilga etter søknad.

Søk om redusert betaling her

Kontaktinformasjon

Bente Beate Øyasæter
SFO-leder
Telefon 948 44 043
Mobil 481 22 358
Jon Brønstad
Rektor
E-post
Mobil 915 56 238