Pris - betaling

Foreldrebetaling

Kommunestyret vedtar betalingssatsene for SFO i Rindal. Rindal kommune har gradert betalingssats, etter størrelsen på SFO-plassen, og om plassen inkluderer tilbud i ferier eller ikke.

Det blir krevd betaling for 11 måneder i året, der juli er betalingsfri. Eventuelle mat-/turpenger kommer i tillegg.

Ved flytting eller langvarig sykdom (sammenhengende over 1 mnd) hos barnet kan det etter søknad innvilges redusert foreldrebetaling. Ved flytting før den 15. i måneden blir det krevd halv betaling for den aktuelle måneden. Ved flytting etter den 15. i måneden blir det krevd betaling for hele måneden.

Skyss til og fra SFO er foreldrene sitt ansvar. Funksjonshemmede barn kan få gratis skyss til og fra SFO etter søknad til samferdselsavdelinga. Foresatte er søkere.

 

Foreldrebetaling i SFO: (endret fra 15.08.2022)

halv plass kr. 1.800,- per måned (12 timer opphold i uka,  før og/eller etter skoletid)
halv plass med ferier kr. 2.000,- per måned (høstferie, vinterferie, sommerferie og andre dager der hele skolen har fri)
full plass kr. 2.500,- per måned (før og etter skoletid)

full plass med ferier

kr. 2.700,- per måned

enkeltdager kr. 200,- for kjøp av enkeltdager

Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn og 75% for 3. barn og flere.

Nytt fra august 2022, er at alle 1.klassinger får tilbud om gratis kjernetid i SFO. (12 timer per uke).

Inntektsmoderasjon - gjelder barn i 1. - 4. skoletrinn (Gjeldende fra 1. aug. 2021):

Foreldrebetaling i SFO skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt - husholdningen der barnet er folkeregistrert. Med en husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Søk om redusert betaling via ID-porten

Artikkelliste