Pris - betaling

Foreldrebetaling

Kommunestyret vedtar betalingssatsene for SFO i Rindal. Rindal kommune har gradert betalingssats, etter størrelsen på SFO-plassen, og om plassen inkluderer tilbud i ferier eller ikke.

Det blir krevd betaling for 11 måneder i året, der juli er betalingsfri. Eventuelle mat-/turpenger kommer i tillegg.

Ved flytting eller langvarig sykdom (sammenhengende over 1 mnd) hos barnet kan det etter søknad innvilges redusert foreldrebetaling. Ved flytting før den 15. i måneden blir det krevd halv betaling for den aktuelle måneden. Ved flytting etter den 15. i måneden blir det krevd betaling for hele måneden.

Skyss til og fra SFO er foreldrene sitt ansvar. Funksjonshemmede barn kan få gratis skyss til og fra SFO etter søknad til samferdselsavdelinga. Foresatte er søkere.

 

halv plass 1. - 3. trinnGratis, 12 timer opphold i uka, før og/eller etter skoletid
halv plass 4. trinnkr. 1.800,- per måned, 12 timer opphold i uka,  før og/eller etter skoletid
halv plass med ferie 1. - 3. trinnkr. 200,- per måned,  12 timer opphold i uka, før og/eller etter skoletid og opphold i høstferie, vinterferie, sommerferie og andre dager der hele skolen har fri
halv plass med ferier 4. trinnkr. 2.000,- per måned, 12 timer opphold i uka, før og/eller etter skoletid og opphold i høstferie, vinterferie, sommerferie og andre dager der hele skolen har fri
full plass 1. - 3. trinnkr. 700,- per måned, før og etter skoletid, gratis kjernetid 12 timer per uke
full plass 4. trinnkr. 2.500,- per måned, før og etter skoletid
full plass med ferier 1. - 3. trinnkr. 900,- per måned, gratis kjernetid 12. timer per uke
full plass med ferierkr. 2.700,- per måned
enkeltdagerkr. 200,- for kjøp av enkeltdager

Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn og 75% for 3. barn og flere.

Alle 1. 2. og 3. klassinger får tilbud om gratis kjernetid i SFO. (12 timer per uke).

Inntektsmoderasjon - gjelder barn i 1. - 4. skoletrinn (Gjeldende fra 1. aug. 2021):

Foreldrebetaling i SFO skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt - husholdningen der barnet er folkeregistrert. Med en husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Søk om redusert betaling via ID-porten

Artikkelliste